Terapia małżeńska stanowi formę pomocy psychologicznej proponowanej osobom pozostającym w stałym związku i doświadczającym trudności we wzajemnych relacjach. Kryzys w związku partnerskim wydaje się być nieodłącznym elementem, który stanowi nie tylko źródło stresu, ale może też to być moment rozwojowy i kształtującym parę ludzi, którzy zdecydowali się na wspólne życie. Ważne jest jednak, aby proces ten przebiegał w atmosferze szczerości, wzajemnej akceptacji i chęci zrozumienia.

W trudnych momentach, kiedy pojawia się poczucie bezradności, bezsilności, lęku i obojętności można zwrócić się o pomoc. Psychoterapia małżeńska pozwala na zidentyfikowanie i jasne określenie zarówno indywidualnych, jak i wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Niejednokrotnie zdarza się, że z pozoru oczywiste potrzeby i oczekiwania wobec drugiego z partnerów pozostają niewypowiedziane, stając się przyczyną frustracji, napięć, a nawet wrogości i przemocy. Jednocześnie partnerzy są głęboko przekonani, że druga ze stron z pewnością domyśla się przyczyn ich niezadowolenia, złości, smutku czy urazy. Zazwyczaj tak jednak nie jest.

W trakcie terapeutycznych sesji par, z profesjonalną pomocą psychoterapeuty, stwarzane zostają bezpieczne warunki do komunikacji, które pozwalają na dostrzeżenie i ugłośnienie własnych emocji , uczuć, obaw i lęków. Umożliwiają wypowiedzenie tego, co nigdy nie zostało otwarcie nazwane. Częstym problemem leżącym u podłoża konfliktów małżeńskich jest usilne stwarzanie przez partnerów pozorów dobrostanu i systematyczne zaprzeczanie przed sobą i innymi występującym problemom. Jednoczesne przekonanie, że ciche działanie według swojego planu poprawy i koncentrowanie się na własnych wyobrażeniach, a nie realności, prowadzi do eskalacji napięć i wzmacniania przekonania, że nic nie da się już zrobić. Poprawa relacji, bez wzajemnej konsultacji i otwartej rozmowy, wydaje się zatem niezwykle trudnym zadaniem, podobnym do błądzenia we mgle z przekonaniem, że wie się dokąd się zmierza.

Wypowiedzenie i sprecyzowanie oczekiwań przez każdą ze stron oraz próba wspólnego poszukiwania podobieństw i możliwych kompromisów, pozwala na dokonanie faktycznych zmian. Koncentrowanie się wyłącznie na różnicach i poczucie, że „on / ona z pewnością wie czego Ja chcę, ale nie robi tego ze zwykłej złośliwości!!!” prowadzi do powstania konfliktu, którego źródła pozostają niejasne i niezrozumiałe dla obu partnerów. Dlatego właśnie otwarta rozmowa, często możliwa dopiero podczas terapii małżeńskiej, może stanowić Nowy Początek, którego następstwem jest przywrócenie stabilności, satysfakcji i szczęścia w związku. Psychoterapeuta podczas psychoterapii par pomaga rozwiązać problemy, rozstać się z dyskomfortem obecnym w relacji i zmienić życzenia w rzeczywistość.