Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Psychoterapia par

psychoterapia.poradnia.edu.pl / Psychoterapia par

Psychoterapia par 

to oddziaływanie psychoterapeutyczne, w którym uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, które przeżywają kryzys i narastające nieporozumienia.

Psychoterapia małżeńska

daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Psychoterapeuta 

uczy skutecznego porozumiewania się, pozwala ustalić i usunąć przyczyny konfliktów oraz rozwiązywać je z korzyścią dla obu stron.

Terapeuta nie zaangażowany w konflikt, nie związany z żadną ze stron bada naturę i przyczyny problemu i pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obojga partnerów. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.
Czas trwania terapii pary wynosi przeciętnie kilka tygodni ( w przypadku bardziej złożonych problemów kilkanaście). Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa zwykle 90 minut.

Terapia par to szansa dla związków, które:

 • przeżywają kryzys (np. oddalenie się od siebie, kłopoty z  porozumiewaniem się, ujawnianiem uczuć, oczekiwań, potrzeb),
 • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się partnera własnym rodzicom,
 • mają poczucie, że przeszłe związki mają nadal zbyt duży wpływ na obecną relację,
 • przeżywają zmiany (np. urodzenie dziecka,dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego partnera),
 • przeżywają niepowodzenia i komplikacje w związku,
 • rozważają czy zostać razem, czy się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję,
 • budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni,
 • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
 • znają smak burzliwych kłótni, wzajemnego krzywdzenia się,
 • nie wiedzą jak o swojej decyzji np. rozwodu poinformować najbliższą rodzinę, jak rozmawiać z dziećmi aby ograniczyć ich cierpienia,
 • wiedzą co to niepokój,  samotność i niezrozumienie,
 • przeżyły traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne, 
 • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Na co może pomóc psychoterapia#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec
MEDIACJE
MEDIACJE
informacje na www.poradnia.edu.pl
#
Mediacje
najlepsza droga rozwiązywania konfliktów.
 
#
e-porady
Nie możesz lub nie chcesz przyjść do naszej poradnii? Oferujemy:

- porady e-mailowe
- porady przez telefon
- wizyty domowe

#
PSYCHOONKOOGIA
Zapraszamy na spotkania osoby chore na nowotwory i członków ich rodzin.
#