Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Terapia młodzieży

psychoterapia.poradnia.edu.pl / Terapia młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Wiek dorastania to czas poszukiwań, buntu. Młody człowiek jest pogubiony w otaczającym go świecie, często wchodzi w konflikty z otoczeniem. Nie jest łatwo poradzić sobie z problemami, które przerastają dziecko i rodzica.

Wtedy niezawodna jest psychoterapia. Pozwala ona odnaleźć się, inaczej spojrzeć na życie, znaleźć rozwiązania problemów.

Pomagamy w radzeniu sobie z:

  • trudnościami w nauce
  • problemami związanymi z sytuacją rodzinną
  • konfliktami z rówieśnikami, z rodzicami, nauczycielami
  • lekami związanymi m.in. z egzaminami, sprawdzianami
  • niskim poczuciem wartości
  • brakiem motywacji do nauki
  • uzależnieniami od komputera, używek
  • agresją lub wycofaniem
  • nadpobudliwością psychoruchową.  

Gdyby chcieć opisać okres dorastania jednym słowem to najlepszym określeniem będzie  KONFLIKT. Każdy konflikt może znaleźć szczęśliwe zakończenie – terapia umożliwia i ułatwia je znaleźć.

Bywa, że nastolatek „pokłócony” jest ze wszystkimi. Wtedy wymaga wsparcia, zrozumienia, rozmowy. Często rodzic jest bezradny wobec zachowań, postawy dziecka. A problemy nawarstwiają się w domu i szkole. Potrzebny jest „ktoś” to ułatwi rozmowę i pomoże znaleźć rozwiązania. 

Zapraszamy na terapię.

Psychoterapia polega na spotkaniach nastolatka z terapeutą. 
Pierwsze spotkanie odbywa się wspólnie – dziecko i rodzice (wystarczy jeden rodzic). Następne to indywidualne sesje młodej osoby z terapeutą.                                        

Psychoterapia indywidualna zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu; sesje trwają 50 minut. 
Rodzice mają prawo do konsultacji dotyczących pracy z ich dzieckiem.

W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na terapię muszą wyrazić rodzice (wystarczy zgoda jednego rodzica), natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek na terapię zgłasza się samodzielnie.

 

#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec
PSYCHOONKOOGIA
Zapraszamy na spotkania osoby chore na nowotwory i członków ich rodzin.
#