Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Co jest przyczyna depresji?

psychoterapia.poradnia.edu.pl / Co jest przyczyna depresji?
To bardzo trudne pytanie. Klasycznie przyjmuje się, że depresja pojawia się, jako rezultat zmian w układzie nerwowym. Zmiany takie mogą wynikać z patologii, czyli nieprawidłowości, samego układu nerwowego. Mogą także towarzyszyć wyjątkowo trudnym zdarzeniom w życiu pacjenta, na które on sam (a więc także jego mózg) reaguje. Zdarzenia takie (np. tragiczna śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy itp.) stanowiłyby więc rodzaj czynnika spustowego dla choroby. 

Psychoterapia depresji w Warszawie


Należy się spodziewać, że w przypadku każdej z osób, siła wymaganego do wystąpienia choroby, czynnika spustowego będzie bardzo indywidualną kwestią. Ktoś zareaguje depresją na utratę pracy; dla kogoś innego utrata aktualnej pracy będzie jedynie stymulującym bodźcem do znalezienia następnej, może bardziej satysfakcjonującej. Każdy pacjent ma „swoją” depresję.
#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec