Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

wizyty domowe

Wizyty domowe
Usługa jest skierowana do osób, które nie są w stanie uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu odbywającym się w gabinecie psychologicznym. Celem wizyty domowej jest pomoc psychologiczna osobom doznającym kryzysu poprzez zapewnienie im wsparcia emocjonalnego, zredukowanie lęku, napięcia i poczucia zagrożenia oraz określenie dalszego planu postępowania w kryzysie i wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnościami. 
Domowe wizyty psychologa są skierowane do osób cierpiących z powodu:
- fizycznej niepełnosprawności, 
- ciężkiej choroby somatycznej,
- ciężkiej depresji,
- kryzysu emocjonalnego. 
#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec
PSYCHOONKOOGIA
Zapraszamy na spotkania osoby chore na nowotwory i członków ich rodzin.
#