Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Psychoterapia

Co jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej stosowaną w leczeniu problemów emocjonalnych  i zaburzeń psychicznych. Polega na indywidualnej rozmowie Klienta w wykwalifikowanym terapeutą bądź z parą lub całym systemem rodzinnym.
Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie satysfakcji z codziennych interakcji społecznych i interpersonalnych. Pozwala na lepsze zrozumienie źródeł doświadczanych trudności i stanowi wsparcie w wypracowywaniu konstruktywnych rozwiązań przeżywanych problemów. Umożliwia ponadto zmianę nastawienia, zrozumienie własnych emocji, uporanie się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości oraz nauczenie się efektywniejszego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Psychoterapia pozwala na omówienie uczuć, które pojawiają się w stosunku do siebie samego i innych ludzi. W niektórych przypadkach Klientom dodatkowo proponowane są sesje systemowe, prowadzone przez innego niż prowadzący terapeuta, w których udział bierze para małżonków / partnerów lub nawet cała rodzina. Wszystko co jest omawiane podczas sesji jest w pełni poufne - psychoterapeutę obowiązuje tajemnica lekarska. 

Na co może pomóc psychoterapeuta?

W ramach sesji psychoterapeutycznych oferujemy Państwu pomoc i wsparcie psychoterapeuty w sytuacjach wystąpienia:
- problemów rodzinnych,
- problemów w relacjach interpersonalnych,
- kryzysów życiowych,
- objawów psychosomatycznych,
- depresji,
- zaburzeń lękowych,
- zaburzeń osobowości,
- zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
- długoterminowych chorób somatycznych. 

Psychoterapia w gabinecie w Warszawie

Psychoterapia wymaga regularnych cotygodniowych spotkań z terapeutą. Każda sesja trwa 50 minut. Pierwsza sesja ma charakter konsultacyjny, a jej celem jest ustalenie kontraktu pomiędzy terapeutą i Klientem, tj. uzgodnienie jasnych zasad przyszłej współpracy i określenie problematycznego obszaru funkcjonowania oraz celu Klienta w terapii. Proces psychoterapeutyczny trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do ponad roku – zawsze zależy od charakteru doświadczanych trudności i zaburzeń. 

#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec