Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Diagnozy powypadkowe

psychoterapia.poradnia.edu.pl / Diagnozy powypadkowe

Psychologiczne opinie powypadkowe

Oferujemy możliwość sporządzania psychologicznych opinii powypadkowych określających psychologiczne i organiczne skutki doznanego urazu bądź wypadku. Stwierdzone i potwierdzone badaniami szkody psychiczne oraz powstałe na skutek wypadku dysfunkcje o podłożu organicznym mogą stanowić znaczący materiał dowodowy w procesie uzyskiwania odszkodowania przez Państwa Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i proponujemy nawiązanie współpracy. 

Cel diagnozy powypadkowej

Opinia psychologiczna/neuropsychologiczna pozwala na określenie specyfiki:
doznanych szkód psychicznych i emocjonalnych, będących skutkiem urazu psychicznego (nasilenie doświadczanego lęku, wzmożone przeżywanie stresu)
wtórnych deficytów poznawczych i zaburzeń organicznych powstałych w wyniku samego zdarzenia (wtórne zaburzenia pamięci, deficyty w zakresie koordynacji psychoruchowej, procesów uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych). 

Sporządzona opinia powypadkowa określa głębokość, rodzaj i przewidywaną trwałość zaburzeń oraz zawiera zalecenia dotyczące dalszej terapii bądź rehabilitacji.  
Powypadkowa opinia psychologiczna może stanowić materiał dowodowy w sprawach sądowych, pomimo, że nie jest to opinia biegłego. 

Przebieg badania diagnostyki powypadkowej

Diagnoza powypadkowa obejmuje jedno lub dwa spotkania. W trakcie pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny, dzięki któremu możliwe jest określenie indywidualnej problematyki doświadczanych przez Klienta trudności oraz wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych. W przypadku konieczności wykonania większej ilości badań ustalane jest dodatkowe spotkanie. 
Istotnym elementem procesu diagnostycznego jest dostarczenie kserokopii posiadanej przez Klienta dokumentacji medycznej, tj. wcześniejszych opinii psychologicznych, wyników badań EEG, Tomografii Komputerowej / Rezonansu Magnetycznego głowy, etc.  
Opinia jest dostarczana Klientowi w ciągu 10 dni od ostatniego spotkania diagnostycznego.
 
Koszt badania
Cena badania wraz z opinią psychologiczną jest zależna od indywidualnych trudności Klienta oraz zastosowanych narzędzi diagnostycznych. 
Orientacyjny koszt:
- 300-400 zł – badanie psychologicznych szkód powstałych w wyniku doznanego urazu psychicznego,
- 500-600 zł – neuropsychologiczne badanie wtórnych deficytów poznawczych i dysfunkcji o podłożu organicznym będących rezultatem wypadku. 

Badacz
mgr Tytus Koweszko – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, na co dzień pracujący na oddziale diagnostycznym w Klinice Psychiatrii WUM w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. 

#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec