Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog
Psychoterapeuta Warszawa - Gabinet Psychoterapii Dialog

Psychoterapia rodzinna

psychoterapia.poradnia.edu.pl / Psychoterapia rodzinna

Psychoterapeuta rodzinny - Warszawa

Spotkania psychoterapeutyczne ukierunkowane na rozwiązywanie trudności doświadczanych przez rodziców i dzieci, a czasem również trójpokoleniowe związki rodzinne. Jednym z podstawowych celów tej formy pomocy jest stworzenia warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego.

W cyklicznych spotkaniach u psychoterapeuty uczestniczy cała rodzina ew. zdecydowana większość rodziny, której dotyczy zgłaszany problem.

Jeśli w rodzinie:
  dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone lub leczone, a mimo to jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe, boi się chodzić do szkoły, ucieka z domu, podjęło próbę samobójczą, cierpi na zaburzenia jedzenia,
• tracicie kontakt i kontrolę nad dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania
• dorosłym dzieciom trudno jest opuścić dom, zaangażować się w trwałe związki, budować samodzielne życie,   
• członkom rodziny trudno się porozumieć,
• dziecko (małe lub duże) przeżyło uraz i nie wiecie w jaki sposób się nim dobrze zaopiekować,
• rodzina przeżyła stratę spowodowaną chorobą lub śmiercią.   

#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec
MEDIACJE
MEDIACJE
informacje na www.poradnia.edu.pl
#
Mediacje
najlepsza droga rozwiązywania konfliktów.
 
#
e-porady
Nie możesz lub nie chcesz przyjść do naszej poradnii? Oferujemy:

- porady e-mailowe
- porady przez telefon
- wizyty domowe

#
PSYCHOONKOOGIA
Zapraszamy na spotkania osoby chore na nowotwory i członków ich rodzin.
#